ข้อมูลสถานที่

ข้อมูลสถานที่ เป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญ สำหรับกำหนดสถานที่จุดรับสินค้า-จุดส่งสินค้า เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล นำไปคำนวณเพื่อคิดราคาตามระยะทางได้

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลสถานที่ได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> ข้อมูลสถานที่ (Location) จะแสดงรายการข้อมูลรถที่เราสร้างไว้

  • ต้องการสร้างข้อมูลสถานที่ คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add) กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
  • ค้นหาข้อมูลสถานที่ ที่เคยสร้างไว้ เลือกตาม ชื่อสถานที่, ประเภทสถานที่, กลุ่มสถานที่, จังหวัด แล้วคลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
  • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
  • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

1. ขั้นตอนการสร้าง Location (ดูรูปด้านล่างประกอบ)
1.1 เลือกใส่ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ชื่อสถานที่, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, ที่อยู่
1.2 สามารถกำหนด รัศมีของพื้นที่ได้ ว่าต้องการให้มีรัศมีพื้นที่กว้างมากแค่ไหนในพื้นที่ ที่เรากำหนด โดยใส่ขนาดเป็นตัวเลข จะเห็นในรูปแผนที่ จะมีวงกลมรัศมีให้
1.3 สามารถสร้างกลุ่มสถานที่ ได้ โดยเข้าไปสร้างที่เมนู ข้อมูลสถานที่ -> กลุ่มสถานที่

สร้างข้อมูลสถานที่

 

2. วิธีสร้างกลุ่มสถานที่ ให้เข้าไปที่เมนู ข้อมูลสถานที่ -> กลุ่มสถานที่ -> สามารถพิมพ์ชื่อกลุ่ม เลือกไอคอน กดบันทึก ได้เลย

สร้างกลุ่มสถานที่

3. ตัวอย่างข้อมูลสถานที่ ที่เราได้มีการสร้างไว้

รายการสถานที่