การตั้งค่าพื้นฐาน

ข้อมูลโปรเจค

ข้อมูลโปรเจคเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญ จัดเก็บข้อมูลสินค้าของโปรเจคตัวเอง ว่ามีทั้งหมดกี่ราย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ในอนาคต   

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลโปรเจคได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> โปรเจค (Project) จะแสดงรายการข้อมูลที่เราสร้างไว้

 • ต้องการสร้างข้อมูลโปรเจค คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add)  กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
 • ค้นหาข้อมูลโปรเจคที่เคยสร้างไว้ เลือกชื่อโปรเจค คลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
 • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

การสร้างข้อมูลโปรเจค

 

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญ จัดเก็บข้อมูลสินค้าของบริษัทตัวเอง ว่ามีสินค้าทั้งหมดกี่ราย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ในอนาคต   

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลสินค้าได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> สินค้า (Product) จะแสดงรายการข้อมูลลูกค้าที่เราสร้างไว้

 • ต้องการสร้างข้อมูลสินค้า คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add)  กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
 • ค้นหาข้อมูลสินค้าที่เคยสร้างไว้ เลือกชื่อสินค้า, ประเภทสินค้า คลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
 • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

การสร้างข้อมูลสินค้า

 

ราคาเส้นทางเที่ยวรถ

ผู้ให้บริการขนส่งสามารถสร้างราคาเส้นทางของตัวเองได้ไม่จำกัด ยิ่งมีราคาเส้นทางมาก ยิ่งมีโอกาสถูกค้นหาเจอมากขึ้น นั่นหมายถึงโอกาสที่จะได้รับงานออนไลน์ด้วย อยากได้เท่าไหร่ตั้งราคาแต่ละเส้นทางได้เองเลย คุณสามารถรับงานโดยตรงจากผู้ว่าจ้างได้เลย

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างเส้นทางราคาได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> เส้นทาง(Route) จะแสดงรายการราคาข้อมูลเส้นทางที่เราสร้างไว้

 • ต้องการสร้างราคาเส้นทาง คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add)  กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create new route  
 • ค้นหาข้อมูลราคาเส้นทางที่เราเคยสร้างไว้ เลือกต้นทาง, ปลายทาง,ชนิดประเภทรถ เพื่อค้นหา คลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
 • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

 ราคาเส้นทาง

 

คลิกไอคอนข้างล่างเพื่อสร้างราคาเส้นทางของคุณ

สร้างราคาเส้นทาง

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัทตัวเอง ว่ามีลูกค้าทั้งหมดกี่ราย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ในอนาคต   

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลลูกค้าได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> ลูกค้า (Customer) จะแสดงรายการข้อมูลลูกค้าที่เราสร้างไว้

 • ต้องการสร้างข้อมูลลูกค้า คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add)  กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
 • ค้นหาข้อมูลลูกค้าที่เคยสร้างไว้ เลือกชื่อบริษัท, จังหวัด เพื่อค้นหา คลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
 • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

การสร้างข้อมูลลูกค้า

 

คลิกไอคอนข้างล่างเพื่อสร้างข้อมูลลุกค้าของคุณ

สร้างข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลคนขับ

ข้อมูลคนขับรถเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ได้จัดเก็บข้อมูลคนขับรถของบริษัทตัวเอง ว่ามีคนขับรถทั้งหมดกี่คน เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ในอนาคต   

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลคนขับได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> คนขับรถ (Driver) จะแสดงรายการข้อมูลคนขับรถที่เราสร้างไว้

 • ต้องการสร้างข้อมูลคนขับรถ คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add)  กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
 • ค้นหาข้อมูลคนขับรถที่เคยสร้างไว้ เลือกตาม ชื่อ, นามสกุล, มือถือ แล้วคลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
 • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

การสร้างข้อมูลคนขับ

 

คลิกไอคอนข้างล่างเพื่อสร้างข้อมูลคนขับรถของคุณ

สร้างข้อมูลคนขับ

ข้อมูลรถ

ข้อมูลรถเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ได้จัดเก็บข้อมูลรถของบริษัทตัวเอง ว่ามีทั้งหมดกี่คัน เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลรถทั้งหมดได้ในอนาคต 

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลรถได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> รถบรรทุก (Truck) จะแสดงรายการข้อมูลรถที่เราสร้างไว้

 • ต้องการสร้างข้อมูลรถ คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add)  กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
 • ค้นหาข้อมูลรถที่เคยสร้างไว้ เลือกตาม ทะเบียนรถ, ชนิดประเภทรถ, ยี่ห้อ, ประเภทเชื้อเพลิง แล้วคลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
 • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

การสร้างข้อมูลรถ

 

คลิกไอคอนข้างล่างเพื่อสร้างข้อมูลรถของคุณ

สร้างข้อมูลรถ

ข้อมูลสถานที่

ข้อมูลสถานที่ เป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญ สำหรับกำหนดสถานที่จุดรับสินค้า-จุดส่งสินค้า เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล นำไปคำนวณเพื่อคิดราคาตามระยะทางได้

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลสถานที่ได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> ข้อมูลสถานที่ (Location) จะแสดงรายการข้อมูลรถที่เราสร้างไว้

 • ต้องการสร้างข้อมูลสถานที่ คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add) กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่ ที่เคยสร้างไว้ เลือกตาม ชื่อสถานที่, ประเภทสถานที่, กลุ่มสถานที่, จังหวัด แล้วคลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
 • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

1. ขั้นตอนการสร้าง Location (ดูรูปด้านล่างประกอบ)
1.1 เลือกใส่ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ชื่อสถานที่, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, ที่อยู่
1.2 สามารถกำหนด รัศมีของพื้นที่ได้ ว่าต้องการให้มีรัศมีพื้นที่กว้างมากแค่ไหนในพื้นที่ ที่เรากำหนด โดยใส่ขนาดเป็นตัวเลข จะเห็นในรูปแผนที่ จะมีวงกลมรัศมีให้
1.3 สามารถสร้างกลุ่มสถานที่ ได้ โดยเข้าไปสร้างที่เมนู ข้อมูลสถานที่ -> กลุ่มสถานที่

สร้างข้อมูลสถานที่

 

2. วิธีสร้างกลุ่มสถานที่ ให้เข้าไปที่เมนู ข้อมูลสถานที่ -> กลุ่มสถานที่ -> สามารถพิมพ์ชื่อกลุ่ม เลือกไอคอน กดบันทึก ได้เลย

สร้างกลุ่มสถานที่

3. ตัวอย่างข้อมูลสถานที่ ที่เราได้มีการสร้างไว้

รายการสถานที่

 

 

คำนวณต้นทุนขนส่ง

การคำนวณต้นทุนขนส่ง เป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญ สำหรับราคาค่าขนส่งตามระยะทาง ตามเชื้อเพลิง จากต้นทาง(จุดรับสินค้า) -> จนถึงปลายทาง(จุดส่งสินค้า), รวมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนส่ง

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> ราคา (Cost) จะแสดงรายการข้อมูลที่เราสร้างไว้ 

ขั้นตอน 1 การคำนวณต้นทุน (ดูรูปด้านล่างประกอบ)
1.1 สร้างต้นทุนขนส่งครั้งแรก ให้เลือกชี้ที่ เมนูราคา -> คลิกเมนูคำนวณต้นทุน หรือคลิกที่ เมนูราคา แล้วจะมีแท็บเพิ่ม ให้คลิก จะมีให้กรอกหัวข้อ* ชื่อประเภทงานหรือสถานที่ ตามที่เราต้องการจะกำหนด
1.2 โมเดลต้นทุน ที่เป็น dropdown list ให้เลือก สามารถเพิ่มเองได้ โดยคลิกที่ link สร้างโมเดลต้นทุนใหม่ หรือจะแก้ไขโมเดลต้นทุนเดิมก็ได้ จะมีให้กำหนดค่าต่างๆ
1.3 ค่าเชื้อเพลิง สามารถเลือกจุดสถานที่ต่างๆได้ โดยจะต้องไปสร้างข้อมูลสถานที่ ที่ เมนูข้อมูลสถานที่ ก่อน ถึงจะมีสถานที่ขึ้นมาให้เลือก (ดูวิธีสร้างข้อมูลสถานที่)
1.4 ค่าสึกหรอ เมื่อเรามีการสร้างโมเดลต้นทุนแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สามารถเลือกใส่ราคาได้ตามที่ต้องการในแบบฟอร์มที่มีอยู่
1.6 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึก ข้อมูลจะไปแสดงในหน้ารายการโมเดลต้นทุน

สร้างโมเดลต้นทุน

 

2. หน้าสร้างโมเดลต้นทุน ตั้งค่า เพื่อใช้ในการคำนวณค่าสึกหรอ

สร้างโมเดลต้นทุน

 

3. ตัวอย่างข้อมูลคำนวณต้นทุน ที่มีการสร้างไว้  สามารถคลิกแก้ไข หรือลบข้อมูลได้

รายการโมเดลต้นทุน