ทีมพัฒนา DXplace

ทีมพัฒนา DXplace
เราคือผู้พัฒนาระบบขนส่งออนไลน์ นวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุนและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล
We are the developers of DXplace, the innovation in transport and logistics for cost saving and improving Thai logistics services standard.
09.00 - 18.00 Mon - Fri
Company infomation point
100%
บัญชีผู้ใช้งาน
admin ทีมพัฒนา DXplace
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
115days
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
4 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
22/09/2008 13:41
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
วัสดุก่อสร้าง, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์