หจก. ว.ชัยวญ์

บัญชีผู้ใช้งาน
Witty หจก. ว.ชัยวญ์
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
152 หมู่5. ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
22/12/2012 15:53
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค