ไอเดีย คอร์ปเปอเรชั่น(2006)

บัญชีผู้ใช้งาน
ratthawet ไอเดีย คอร์ปเปอเรชั่น(2006)
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
45/6 ม.4 ถ.เลียบคลองราษฎร์พัฒนา1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
11/01/2013 14:31
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า