้้รนสร้ี

้้รนสร้ี
Company infomation point
53%
บัญชีผู้ใช้งาน
cake55 ้้รนสร้ี
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
14/05/2013 16:09
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร