หจก เอดีพี ทรานสปอร์ตเตชั่น

บัญชีผู้ใช้งาน
ADP TRANSPOR... หจก เอดีพี ทรานสปอร์ตเตชั่น
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
9 หมู่ 10 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
16/01/2014 10:16
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
วัสดุก่อสร้าง, สินค้าอุปโภค,บริโภค