หจก. ก.หลีเฮงพืชผล

บัญชีผู้ใช้งาน
ก.หลีเฮงพืชผล หจก. ก.หลีเฮงพืชผล
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
127 หมู่ 11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
24/09/2014 13:04
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์เกษตร