โกโก้สปีดทรานสปอต์

บัญชีผู้ใช้งาน
Kogo1001 โกโก้สปีดทรานสปอต์
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
637/1 ม.1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
08/10/2014 16:42
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
วัสดุก่อสร้าง, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค