ไอแพคโลจิสติกส์

บัญชีผู้ใช้งาน
pongpan sien... ไอแพคโลจิสติกส์
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
อาคาร ฟอรั่ม ชั้น 29 184/196 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ 10310 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
16/08/2010 13:48
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ตู้คอนเทรนเนอร์