วิโลจิสติกส์

วิโลจิสติกส์
We are logistics company
0800-1700 ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์
Company infomation point
94%
บัญชีผู้ใช้งาน
nonzero2 วิโลจิสติกส์
ผลการประเมิน
4.5
 from 
2
 jobs
อัตราการตอบสนอง
80%
ระยะเวลาตอบสนอง
2hours
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
123 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
04/02/2016 13:16
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ตู้คอนเทรนเนอร์, สินค้ามีมูลค่า, สินค้าอุปโภค,บริโภค, เสื้อผ้า, สิ่งทอ