บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

บัญชีผู้ใช้งาน
FMC Chemical บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
253 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
15/07/2016 14:38
ประเภทธุรกิจ
เจ้าของสินค้า
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ยา, เคมีภัณฑ์