เอกชัย

เอกชัย
Company infomation point
29%
บัญชีผู้ใช้งาน
ekachaiwat เอกชัย
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
15/07/2016 14:39
ประเภทธุรกิจ
เจ้าของสินค้า
ประเภทบริษัท
บุคคลธรรมดา
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, สินค้ามีมูลค่า, สินค้าอุปโภค,บริโภค