ไอดิน-หมอกฟ้า ขนส่ง

บัญชีผู้ใช้งาน
idinuyuja ไอดิน-หมอกฟ้า ขนส่ง
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
148 หมู่บ้านอิ่มบุญ ซ.1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
14/10/2011 11:54
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์