เคคอมลิงค์

เคคอมลิงค์
Company infomation point
71%
บัญชีผู้ใช้งาน
kcom เคคอมลิงค์
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
82/8 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
21/12/2011 10:24
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า