อุดมทรัพย์

อุดมทรัพย์
Company infomation point
71%
บัญชีผู้ใช้งาน
อุดมทรัพย์ อุดมทรัพย์
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
209 ม. 10 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
27/01/2012 13:49
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
วัสดุก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค