ไลออน มูฟ

ไลออน มูฟ
Company infomation point
65%
บัญชีผู้ใช้งาน
chairattanan ไลออน มูฟ
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
60/7 ม.3 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
08/06/2012 12:12
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, วัสดุอันตราย, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์