หจก.สมบัติสหกิจ

บัญชีผู้ใช้งาน
pppp หจก.สมบัติสหกิจ
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
12/1 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
23/04/2010 12:40
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ย้ายบ้าน,สำนักงาน, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์