ไอ.ที.ที

ไอ.ที.ที
Company infomation point
53%
บัญชีผู้ใช้งาน
ธนวรรณ ไอ.ที.ที
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
77 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
23/04/2010 15:53
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ตู้คอนเทรนเนอร์