การสร้างงาน

ขั้นตอนการสร้างงานในระบบ

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถใช้เมนูต่างๆได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

ทำไมถึงต้องเข้ามาสร้างงาน และใช้งานผ่านระบบบน DXplace? 

เนื่องจากระบบบน DXplace เปิดให้ลงทะเบียนใช้งานฟรี คุณสามารถเข้ามาสร้างงานผ่านระบบได้ สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อมีการบันทึกงานไว้ในระบบแล้ว คุณสามารถเก็บเป็นประวัติการขนส่งไว้ในระบบ เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังได้, คำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตามระยะทาง, ตามประเภทรถหรือเชื้อเพลิงและคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนส่ง รวมทั้ง สามารถออกรายงานการขนส่ง เพื่อเปรียบเทียบการขนส่งในแต่ละเดือนได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานผ่านระบบได้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างฐานข้อมูล (Master) 

หลังจาก Login เข้าระบบ หากเพิ่งใช้งานระบบครั้งแรก ต้องตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานก่อน ระบบจะดึงข้อมูลส่วนนี้มาช่วยการสร้างงานในระบบ เมื่อมีการสร้างงานครั้งต่อๆไป ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาให้ตอนสร้างงานเลย ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกใน เมนูฐานข้อมูล เช่น รถบรรทุก, คนขับรถ, ชื่อสินค้า, ชื่อลูกค้า, โปรเจค, สถานที่ (จุดรับ-ส่งสินค้า) เป็นต้น

 

ขั้นตอนที่ 2 ใบสั่งงาน (Job)

 • ต้องการสร้างใบสั่งงาน คลิก เมนูสร้างใบสั่งงาน (Create Job)  เลือกแบบหลายจุดส่ง หรือ จุดส่งเดียว (คลิกดูตัวอย่างหลายจุดส่ง) / (คลิกดูตัวอย่างส่งจุดเดียว)
 • ดูใบสั่งงานที่สร้างไว้ทั้งหมด คลิก เมนูใบสั่งงาน (Job)
 • ค้นหาข้อมูลในใบสั่งงาน หรือเลือกดูข้อมูลตามสถานะ คลิก ปุ่มตัวกรอง  
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 
 • เลือกจัดการข้อมูลงาน แก้ไข, ลบยกเลิกงานได้ ตามไอคอนที่อยู่แต่ละ Job No.
 • การอัพเดทสถานะของงาน ให้เลือกติ๊กที่ช่องหน้าเลขใบงานที่ต้องการจะกดอัพเดทสถานะ (คลิกดูตัวอย่างการอัพเดทสถานะ)
 • สถานะใบสั่งงานมีดังนี้ Booking(เปิดใบงาน) >> Plan(วางแผนขนส่ง) >> Assign(มอบหมายงาน )  >> Pick(รับสินค้า)  >> Deliver(ส่งสำเร็จ) >> Complete(ปิดงาน), Cancel(ยกเลิก)

สร้างใบสั่งงาน

 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างใบขนส่ง (Create Transport)

 • ต้องการสร้างใบขนส่ง คลิก เมนูสร้างใบขนส่ง (Create Transport) เลือกสร้างแบบ 1งานส่งจุดเดียว/หลายงานส่งหลายจุด (คลิกดูตัวอย่างการสร้างใบขนส่ง)  
 • ดูใบขนส่งที่สร้างไว้ทั้งหมด คลิก เมนูใบขนส่ง (Transport)
 • ค้นหาข้อมูลในใบขนส่ง ตามสถานะ คลิก ปุ่มตัวกรอง  
 • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดตามข้อมูลที่กรองได้
 • เลือกจัดการข้อมูลงาน ปริ้น pdf, ดูรายละเอียดใบสั่งงาน, แก้ไข, ลบยกเลิกงานได้ ตามไอคอนที่อยู่แต่ละ TO No.
 • ปริ้นเอกสารใบปฏิบัติงานขนส่งเป็น pdf ได้ คลิก ไอคอนรูปปริ้น ในแต่ละ TO No.
 • การอัพเดทสถานะของใบขนส่ง ให้เลือกติ๊กที่ช่องหน้าเลขใบงานที่ต้องการจะกดอัพเดทสถานะ (คลิกดูตัวอย่างการอัพเดทสถานะ)
 • สถานะใบขนส่งมีดังนี้ Booking(เปิดใบงาน>> Plan(วางแผนขนส่ง) >> Assign(มอบหมายงาน >> Pick(รับสินค้า>> Deliver(ส่งสำเร็จ) >> Complete(ปิดงาน), Cancel(ยกเลิก)

สร้างใบขนส่ง

 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างใบแจ้งหนี้ (Create Invoice)

 • ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ คลิก เมนูสร้างใบแจ้งหนี้ (Create Invoice) เลือกสร้างใบแจ้งหนี้ ตามใบสั่งงาน(Transport) หรือ ใบขนส่ง(Job)  
 • ดูใบแจ้งหนี้ที่สร้างไว้ทั้งหมด คลิก เมนูใบแจ้งหนี้ (Invoice)
 • ค้นหาข้อมูลในใบแจ้งหนี้ คลิก ปุ่มตัวกรอง  
 • ดาวน์โหลดไฟล์ออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดตามข้อมูลที่กรองได้ 
 • เลือกจัดการข้อมูลงาน เช่น ปริ้น pdf, แก้ไข, ลบยกเลิก ตามไอคอนที่อยู่แต่ละ Invoice No.
 • ปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้เป็น pdf ได้ คลิกที่ ไอคอนรูปปริ้น ในแต่ละ Invoice No.
 • การอัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ ให้เลือกติ๊กที่ช่องหน้าเลขใบงานที่ต้องการจะกดอัพเดทสถานะ (คลิกดูตัวอย่างการอัพเดทสถานะ)
 • สถานะใบแจ้งหนี้มีดังนี้ Open(เปิดใบงาน >> Billing(วางบิล) >> Receipt(เก็บเงิน )Cancel(ยกเลิก)

สร้างใบแจ้งหนี้

 

ขั้นตอนที่ 5 หน้าของฉัน (My Place)

 • คลิก เมนูหน้าของฉํน (My Place) จะแสดงจำนวนข้อมูลเส้นทาง, ข้อมูลรถ, ข้อมูลคนขับ, ข้อมูลลูกค้า และจำนวนสถานะของงานทั้งหมด ที่เราสร้างไว้ในระบบ

ข้อมูลสรุป