รับส่งไม้ทั่วไป สินค้าไม้แปรรูป, ไม้สำเร็จรูป เช่น
ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้สน และอีกหลายหลายชนิด ทุกชนิดทุกประเภท
ประเภทสินค้า :
ประกันสินค้า : 0 บาท
จุดรับสินค้า :
จุดส่งสินค้า :
สมาชิกในกลุ่ม
ชิตเทรดดิ้ง บริษัท ทรัคอินนีด จำกัด หจก.บี.เอส.ขนส่ง บริษัท ขายสินค้า บริษัท นุ่น ขนส่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขาประเทศไทย)