หารถส่งเบียร์
ชิตเทรดดิ้งVerified member | กลุ่มเปิด
เราเป็นผู้นำเข้าเบียร์ ไวน์ และสุราต่างประเทศ ต้องการหาทีมงานขนส่งที่มีมาตรฐานในการทำงาน เพื่อกระจายสินค้าไปส่งตามร้านต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด
ประเภทสินค้า :
สินค้าอุปโภค,บริโภค
ประกันสินค้า : 100,000 บาท
จุดรับสินค้า :
กรุงเทพมหานคร
จุดส่งสินค้า : กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการ
สมาชิกในกลุ่ม
หจก.บี.เอส.ขนส่ง บริษัท ทรัคอินนีด จำกัด หจก ทะยานทรานสปอร์ต บริษัท ดี เอ็กซ์ แอล จำกัด บริษัท เอสเอ็นที ชิปปิ้ง จำกัด