supasontransport
สุภาษรทรานสปอร์ต | กลุ่มเปิด
บริการงานขนส่ง รถกะบะ รถ 6 ล้อ คอก/ตู้ทึบ รถ 10 ล้อ คอก/ตู้ทึบ รถเทเลอร์ พ่วง
ขนส่งสินค้า โรงงาน อุตสาหกรรมและอื่นๆทั่วประเทศ,รายเที่ยว,รายวัน,
รายเดือน,เหมาคัน,รถร่อง
งานตักงานยกพร้อมเด็กติดรถ
มีให้บริการ, พร้อมบริการ 24 ชม.
Tel. 0831789174,0619784788,0805636615
Line: Supason2015
Email:SupasonTransport@hotmail.com
บริษัท สุภาษร ทรานสปอร์ต จำกัด
อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ประเภทสินค้า :
ประกันสินค้า : 0 บาท
จุดรับสินค้า :
จุดส่งสินค้า :
สมาชิกในกลุ่ม
หจก.บี.เอส.ขนส่ง ทีมพัฒนา DXplace บริษัท ดี เอ็กซ์ แอล จำกัด สุภาษรทรานสปอร์ต ชิตเทรดดิ้ง