หากลุ่มส่งผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ กระจายตามจังหวัดต่างๆ
หจก.บี.เอส.ขนส่งVerified member | กลุ่มเปิด
หากลุ่มส่งผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ กระจายตามจังหวัดต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ ล้างรถ ล้างห้องเครื่อง ส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์จังหวัดต่างๆ

พร้อมจัดส่งเอกสารเซ็นต์รับกลับหลังจากส่งของให้ลูกค้าแล้ว กลับคืน เพื่อวางบิลต่อไป
ประเภทสินค้า :
ยา, เคมีภัณฑ์
ประกันสินค้า : 0 บาท
จุดรับสินค้า :
กรุงเทพมหานคร
จุดส่งสินค้า :
สมาชิกในกลุ่ม
หจก.บี.เอส.ขนส่ง บีบีพี รถรับจ้าง