บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ทั้งแบบวิ่งประจำและแบบจ้างเหมารายเที่ยว
เอ็นเอ็มแอล | กลุ่มเปิด
บริษัทมีรถกระบะ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ รองรับการบริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ , มีระบบติดตามสถานะสินค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ทันที
ประเภทสินค้า :
ประกันสินค้า : 0 บาท
จุดรับสินค้า :
จุดส่งสินค้า :
สมาชิกในกลุ่ม
ชิตเทรดดิ้ง เอ็นเอ็มแอล เกณิกา บริษัท ดี เอ็กซ์ แอล จำกัด