ต้องการรับสมัครรถขนส่งทุกประเภทเป็นสมาชิก เราจะเก็บประวัติของท่านไว้เพื่อเสนอต่อเจ้าของงาน
ประเภทสินค้า :
สินค้าอุปโภค,บริโภค
ประกันสินค้า : 100,000 บาท
จุดรับสินค้า :
กรุงเทพมหานคร
จุดส่งสินค้า : กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร
สมาชิกในกลุ่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมเมอรัล โลจิสติกส์ กรุ๊ป วิโลจิสติกส์ ทีมพัฒนา DXplace บริษัท ไทแม่สอดขนส่ง จำกัด บริษัท สุวรรณบุตร จำกัด