ต้องการรับสมัครรถขนส่งทุกประเภทเป็นสมาชิก เราจะเก็บประวัติของท่านไว้เพื่อเสนอต่อเจ้าของงาน
ประเภทสินค้า :
สินค้าอุปโภค,บริโภค
ประกันสินค้า : 100,000 บาท
จุดรับสินค้า :
กรุงเทพมหานคร
จุดส่งสินค้า : กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร
สมาชิกในกลุ่ม
หจก.บี.เอส.ขนส่ง บริษัท ไทแม่สอดขนส่ง จำกัด บริษัท เอเชีย พราวด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สุวรรณบุตร จำกัด ชิตเทรดดิ้ง