เป็นผู้นำเข้านำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยมจากเกาหลี บริษัทกำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้
จึงอยากรับสมัครรถร่วมขนส่งเพื่อขนส่งน้ำมันเครื่อง สินค้าบรรจุเป็นถังดรัมป์ 200 ลิตร แกลลอน
ประเภทสินค้า :
ประกันสินค้า : 0 บาท
จุดรับสินค้า :
จุดส่งสินค้า :
สมาชิกในกลุ่ม
หจก.บี.เอส.ขนส่ง บริษัท เอสเอ็นที ชิปปิ้ง จำกัด บีบีพี รถรับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมเมอรัล โลจิสติกส์ กรุ๊ป หจก.กิ่งกาญจน์ ทรานสปอร์ต