ขนส่งสินค้า Be Craft Beer
publicPublic group
Group Info
คำอธิบาย
Opening statement of "BeCraftBeer" BeCraftBeer is another community project to support our determined vision of making "Craftbeer Available for Everyone". To create and expand our craft community for both drinkers and brewers. We focus not just on experienced craft drinkers but also welcome our new friends who want to taste and feel the difference of craft beer. Craft is not just for people in the big city but also every city large and small nationwide. The project opens the opportunity for every brewers who have the idea and imagination to bring their dream beer into the market.

© 2019. Be Craft Beer. All Rights Reserved Chat กับ Be Craft Beer
Pick-up Point
คลัง BECRAFT BEER ติวานนท์-ปากเกร็ด 21
Product Type
สินค้าอุปโภค,บริโภค
ประกันสินค้า :
ไม่มี
Pickup Area
กรุงเทพมหานคร
Delivery Area
กรุงเทพมหานครขอนแก่นนนทบุรีบุรีรัมย์

Members
5 members

ดีเอ็ก บีคราฟเบียร์ mycarrier3 MyCarrierTh mycarrier2 บริษัท นุ่น ขนส่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขาประเทศไทย)
add_circle