บริษัท เจริญทรัพย์สมบัติทรานสปอร์ต จำกัด
publicPublic group
Group Info
คำอธิบาย
บริการขนส่งทั่วไทยด้วยรถตู้เย็น ตู้แห้ง รถคอก ขนาด 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ติดต่อสอบถาม 084-6571995 คุณสมบัติ
อุณหภูมิได้ตามลูกค้ากำหนด
Pick-up Point
Product Type
ไม่มี
ประกันสินค้า :
ไม่มี
Pickup Area
ไม่มี
Delivery Area
ไม่มี

Members
1 member

บริษัท เจริญทรัพย์สมบัติทรานสปอร์ต จำกัด
add_circle