หารถร่วมวิ่งงานกระจายสินค้าโซนระยอง จันทบุรี ตราด
เอกชัย | กลุ่มเปิด
หารถร่วมวิ่งงานกระจายสินค้าโซนระยอง จันทบุรี ตราด รับสินค้าที่ระยอง ส่ง 15-30 จุด เป็นสินค้าชิ้นเล็กๆ
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าระยอง วิ่งงาน จ-ส เวลา 8.00-17.00 น.
ประเภทสินค้า :
ประกันสินค้า : 0 บาท
จุดรับสินค้า :
จุดส่งสินค้า :
สมาชิกในกลุ่ม
บริษัท ดี เอ็กซ์ แอล จำกัด หจก.บี.เอส.ขนส่ง บีบีพี รถรับจ้าง