ข้อมูลโปรเจค

ข้อมูลโปรเจคเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานสำคัญ จัดเก็บข้อมูลสินค้าของโปรเจคตัวเอง ว่ามีทั้งหมดกี่ราย เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ในอนาคต   

สำหรับสมาชิกที่สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้วเท่านั้นที่สามารถสร้างข้อมูลโปรเจคได้ กรุณา Login เข้าระบบก่อนใช้งาน หรือ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาคลิกลงทะเบียนฟรี!!

คลิกเลือกเมนู ฐานข้อมูล(Setting) -> โปรเจค (Project) จะแสดงรายการข้อมูลที่เราสร้างไว้

  • ต้องการสร้างข้อมูลโปรเจค คลิก ปุ่มเพิ่ม (Add)  กรอกข้อมูลตามฟอร์ม เสร็จแล้วกดปุ่ม Create  
  • ค้นหาข้อมูลโปรเจคที่เคยสร้างไว้ เลือกชื่อโปรเจค คลิก ปุ่มค้นหา (Search)  
  • ต้องการล้างข้อมูลที่ค้นหาค้างไว้ คลิก ปุ่มคืนค่าเดิม (Reset)
  • ดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น excel file ทั้งหมด คลิก ปุ่มดาวน์โหลด (Download) หรือเลือกกรองข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลตามเฉพาะที่กรองก็ได้ 

การสร้างข้อมูลโปรเจค